Sunday, September 17, 2006

Portable VLC media player

Thông thuong ban download phim trên mang ve co rat nhieu file.Ban phai download het tat ca cac file ve moi xem đuoc.Đieu này rat bat tien do nhieu film có dung luong quá lon,nho download ve mà không xem đuoc hoac không hay thì rat mat công.
Và gio đây ban chi can dùng VLC media player là có the xem ngay 1 file phim mà không can các file tiep.(rat tien loi cho viec xem phim có phai ban đep không và có hay không)
Chuong trình không can cài đat
Download
http://rapidshare.de/files/33514705/Portable_VLC_0.8.5.rar.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home