Sunday, September 17, 2006

Portable Skype 2.5.0.113

Chuong trinh chat và đien thoai internet VoiP thông dung nhat hien nay.Chi can có máy tính,internet,tai nghe và micro là ban có the "ket noi "toàn cau.Và bây gio còn gì tuyêt voi hon khi chuong trình đó lai o dang Portable gon nhe và không phai cài đat
Download
http://rapidshare.de/files/33509203/PortSkpe250113.rar.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home