Sunday, September 17, 2006

Portable Internet Explorer 7

Portable Internet Explorer 7 voi nhieu cai tiên moi so voi phiên ban 6.Đac biet không can cài đat
Download
http://rapidshare.de/files/33514191/Portable_Internet_Explorer_7.rar

2 Comments:

Blogger Nguyễn Tuấn Ngọc said...

Lại là tôi đây, cái này là không sài đc đâu, tôi đã dùng thử trên tất cả 5 máy, đều lỗi cả, tốt nhất là dùng win có bản quyền và down file gốc cài đặt trên microsoft thôi

10:31 AM  
Blogger rohit said...

the links are dead pls re upload

5:16 AM  

Post a Comment

<< Home